Medisch Spectrum Twente

Het Medisch Spectrum Twente (MST) is een voor Nederlandse maatstaven groot ziekenhuis met 1070 bedden en 3800 medewerkers, waaronder 188 specialisten (2002).
 
Het ziekenhuis verbruikt jaarlijks 5 miljoen kubieke meter gas, 17,5 miljoen kilowatt energie, 180 miljoen liter water, produceert 750 duizend kilo gewoon afval en 150 duizend kilo gevaarlijk (chemisch en biologisch) afval 1). Het MST heeft een integraal kwaliteitsbeleid en volgt daarbij de NIAZ-richtlijnen 2). Het risico- en milieubeleid is hier een onderdeel van.

Sinds het jaar 2000 zijn verschillende medewerkers van dit ziekenhuis betrokken bij het Programma Groene Gezondheidszorg. In 2001 bezoekt de milieufunctionaris van het MST het demonstratieproject Hospitales Verdes (“Groene Ziekenhuizen”) in Venezuela, zie zijn reisverslag.

In 2002 betrekt Huize Aarde de apotheek van het ziekenhuis bij de problematiek rond de gezondheids- en milieurisico’s van PVC. Eind dat jaar wordt besloten voortaan geen infuuszakken meer te gebruiken waar PVC en weekmakers in zitten. Daarmee wordt jaarlijks 7500 kilo PVC-afval voorkomen. Zie een krantenartikel over dit besluit.


1) Koren, G, 1998, Environmental Care System in Hospitals, Afdeling Arbo en Milieu, MST, Enschede.
2) Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen.