medewerker Huize Aarde door pers uitgeroepen als een van de personen die in 2015 het verschil maakten
 
In “Zij maken het verschil”, de kerstbijlage van Twentsche Courant Tubantia, 24 december 2015, (pag. 16) schrijft Leo van Raaij onder meer het volgende:
 
“Altijd weer die mensen...
(…) na vele verhalen over de zoutkoepels en vliegas durf ik de stelling wel aan dat Alfons Uijtewaal de man is die politici liet inzien dat het storten van vliegas in zoutkoepels op dit moment misschien niet zo’n goed idee is. De man achter Huize Aarde ging de strijd aan met multinational AkzoNobel en afvalverbrander Twence en wist de aandeelhouders van Twence ervan te overtuigen van het plan af te zien. Maar was het nu het symposium, dat hij met de Universiteit Twente over dit onderwerp organiseerde, dat het verschil maakte? De kritiek op het emmertje slurry op de infromatiebijeenkomst? Zijn mailtjes naar de media? Of was het slechts de oogopslag van de door hem gevonden kritische filosoof Henk Zandvoort die uiteindelijk leidde tot het afblazen van de proef? Niets van dat al, zeg ik maar, vanuit mijn behoefte aan duiding. Het waren de overtuiging, de gedrevenheid, en de vasthoudendheid van Uijtewaal die beslissend waren voor de uitkomst van het proces. Uiteindelijk zijn het altijd de mensen die het verschil maken.”
 
Onze reactie:  Wij zijn dankbaar genoemd te worden als een van degenen die het verschil maakten in 2015. We beseffen dat we een initiërende en motiverende rol hebben gespeeld in dit proces rond de zoutkoepels, maar het zijn de betrokken mensen geweest die de omslag hebben gemaakt. De inspanning van Huize Aarde was geen strijd met AkzoNobel en Twence. De stichting volgt in al haar projecten een wellicht onorhtodoxe benadering om veranderingen in de samenleving te bespoedigen: iedere speler in het besluitvormingsproces als gelijke benaderen; kennis, zorgen en visies met hen delen; en vervolgens ieder de ruimte laten om de eigen verantwoordelijkheid te nemen in de zoektocht naar betere oplossingen. Deze zgn. participatieve werkwijze (zie op www.huizeaarde.nl onder “werkwijze”), voedt een proces waarin wij mensen, in onze met elkaar verbonden netwerken, elkaar overtuigen en tot besluiten komen waarbij ieder het authentieke gevoel heeft aan het besluit te hebben bijgedragen.
 
Alfons Uijtewaal & Margarita Amador, Huize Aarde.