Universitair Medisch Centrum Utrecht


Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) is in 1999 ontstaan uit een samenwerking tussen het Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU), het Wilhelmina Kinderziekenhuis en de Medische Faculteit Utrecht. Ook valt het Centraal Militair Ziekenhuis (CMH) onder het UMCU.
 
Het UMCU heeft 1042 bedden en meer dan 11.300 vol- en deeltijdse personeelsleden voor patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.
 
Het AZU ontwikkelde in de 90-er jaren een intern milieubeleid en nam milieufunctionarissen in dienst om dit beleid uit te voeren. In het jaar 1999 wordt het AZU, als het eerste van de 12 academische ziekenhuizen in Nederland, volgens ISO 14001 gecertificeerd. In 2000 volgt ook de rest van het UMCU.
 
Sinds het jaar 2000 zijn de milieufunctionarissen van het UMCU bij het Programma Groene Gezondheidszorg betrokken. In 2001 bezoekt een van hen het demonstratieproject Hospitales Verdes (”Groene Ziekenhuizen”) in Venezuela, zie zijn reisverslag. Met medewerking van Huize Aarde vragen de milieufunctionarissen in 2006 intern aandacht voor de gezondheidsrisico’s voor weekmakers in medische artikelen, gemaakt van PVC. Eind 2006 neemt  de inkoopcommissie het besluit dat het ziekenhuis vanaf 2007 (indien verkrijgbaar) PVC-vrije materialen aan zal schaffen 1).

In 2012 wordt samen met de faculteit Farmacie van de universiteit Utrecht en stichting Huize Aarde begonnen met de voorbereiding van een langlopend project waarin wordt onderzocht of het ziekenhuis de emissie van medicijnen via het riool kan verkleinen. De bedoeling is zowel gedragsgerichte als technische maatregelen bij de bron te ontwikkelen. Nadruk ligt op jodiumhoudende röntgen contrastmiddelen, die wegens hun slechte afbreekbaarheid een probleem vormen voor de drinkwaterbereiding, en zeer giftige anti-kankermiddelen (cytostatica).


1) Jaarverslag en managementreview milieu 2006, Universitair Medisch Centrum Utrecht.