samenwerking met Saxion Hogescholen stimulans voor innovatie

English version

Drs. Wim Boomkamp, Lid van de Raad van Bestuur van de Saxion Hogescholen Apeldoorn, Deventer en Enschede:

"In snel tempo ontwikkelt Saxion zich van school tot kennisinstituut. Een instituut waar naast het verzorgen van Hbo-opleidingen en commerciële activiteiten in toenemende mate sprake is van toegepast onderzoek en kennisuitwisseling met bedrijven en (maatschappelijke) instellingen. In het verleden waren opleidingen veelal een black box. In ons huidige onderwijs laten we ons veel meer leiden door vragen van bedrijven en instellingen. Daardoor participeren studenten en docenten actief in diverse projecten en andere, vaak op innovatie gerichte, samenwerkingsverbanden. Voor Saxion vormt de samenwerking en verbinding met bedrijven en instellingen in de omgeving de slagader van haar bestaan als instelling voor hoger beroepsonderwijs.

Tegen bovenstaand decor werken studenten van de opleidingen Chemie, Chemische Technologie, Biologie en Laboratoriumonderzoek, Informatie en Communicatietechnologie en Management Economie en Recht nauw samen met de Stichting Huize Aarde. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van groene gezondheidszorg, daarmee samenhangende onderzoeksvragen op het gebied van milieu en veiligheid en daardoor complexe vraagstukken uit het (maatschappelijke) werkveld worden door studenten en begeleidende docenten, samen de Huize Aarde, uitgewerkt.
 
Voor studenten is dit een onderdeel van het onderwijsprogramma. Studenten helpen en leren op deze wijze complexe praktijkvraagstukken oplossen. Een bijzondere bijkomstigheid is het multidisciplinaire karakter van de vraagstukken en de daarop aansluitende werkwijze. Dit is van groot belang omdat praktijk en onderwijs zich niet in hokjes, vakken of opleidingen laat opdelen.

Het belang van deze vormen van participatie voor zowel het werkveld of maatschappelijke instellingen als studenten in het hoger beroepsonderwijs is evident".