Conferentie & debat: Mind the Gap! - Sink holes in Twente  Go to: English version
 
In Twente bevinden zich op 400 meter diepte enkele honderden reusachtige holtes (cavernes) die vanaf begin vorige eeuw zijn gevormd gedurende de zoutwinning. In het verleden werden deze zoutcavernes te groot gemaakt, waardoor de kans op instorten en zinkgatvorming bij 63 cavernes groot is.
Hoe kunnen we ze stabiliseren? Is gevaarlijk afval een optie waarbij het mes aan twee kanten snijdt (stabilisatie en nuttige bestemming gevaarlijk afval)? Helaas bestaat wereldwijd geen ervaring met het toepassing van gevaarlijke reststoffen van afvalverbrandingsinstallaties voor de stabilisatie van instabiele zoutcavernes. Een reden te meer om de gevaren, onzekerheden en kosten goed in beeld te hebben en betrokkenen goed te informeren.
 
In het FAO-jaar van de bodem, op dinsdag 27 oktober 2015 organiseerden de Universiteit Twente (UT), het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI)-Oost NL en Huize Aarde uit Enschede een conferentie over dit thema. Kennisuitwisseling en debat door betrokkenen en onafhankelijke deskundigen is in het belang van het maatschappelijke besluitvormingsproces rond het gebruik van de Twentse c.q. Nederlandse ondergrond als opslagmedium voor gevaarlijk afval. Dit besluitvormingsproces vangt begin 2016 aan met een inspraakronde over de wijziging van het bestemmingsplan Boeldershoek, gemeente Enschede.

Tijdens de middag werden voor ieder toegankelijke colleges gegeven, in de avond gevolgd door korte introducties en debat in het kader van Studium Generale van de UT. Voor colleges en introducties werden deskundigen uit binnen- en buitenland uitgenodigd. De voertalen waren Engels, Duits en Nederlands.

Zie hier een Nederlandstalige samenvatting van en commentaar op de conferentie.
 
Sponsoren: Gemeente Enschede; Studium Generale UT, Huize Aarde, KIVI.

Programmering:
 
- Middagprogramma UT The Gallery/DesignLab 13:00 - 17:00u

Georganiseerd door Wetenschapswinkel UT, KIVI en Huize Aarde.
Colleges toegankelijk voor iedereen na registratie op KIVI-website.

Voorzitter: Egbert van Hattem, Coördinator Wetenschapswinkel Universiteit Twente.

Proloog: Robert Geerts, directielid ingenieursbureau AVIV BV (risicoanalyses en risicobeleid); bestuurslid KIVI, Afd. Risico Beheer Techniek. Haal de proloog op.
a) Colleges: zie hier de video - Marinus den Hartogh, geoloog en project manager bij AkzoNobel, Hengelo; "Pilot Stabilisation salt caverns Twente"

- Wolfgang Minkley, Geschäftsführer Institut für Gebirgsmechanik GmbH, Leipzig, Duitsland; "Integrität von Salzgesteinen und praktische Relevanz für die Verwahrung von Salzkavernen"

- Roland Weber, POPs Environmental Consulting, Schwäbisch Gmünd, Duitsland; "Contamination levels and associated risks of waste incineration fly ashes"

- Henk Zandvoort, Associate Professor Filosofie Universiteit Delft; "Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij verwerking van gevaarlijke verbrandingsresiduen in de ondergrond" (NB na de conferentie heeft de auteur op basis van voortschrijdend inzicht de dia’s aangepast)
b) Forum

- Avondprogramma UT Vrijhof/Amphitheater 19:30- 21:30u
Georganiseerd door Studium Generale UT
Wetenschappelijk programma voor een breed publiek.

Voorzitter: Peter Timmerman, hoofd Studium Generale
a) Inleidingen: zie hier de video (zie lezingen Najaar 2015: SINK HOLES IN TWENTE) - Robert Hack, geoloog aan de Universiteit Twente/ITC en lid Commissie MER; "Introduction to the salt solution mining process and cavern formation" en download de tekst bij de dia’s.

- Roland Weber, POPs Environmental Consulting, Schwäbisch Gmünd, Duitsland; Samenvatting van: "Contamination levels and associated risks of waste incineration fly ashes" Zie middagprogramma voor volledige presentatie.

- Ibo van der Poel, Professor Filosofie Universiteit Delft; "Introduction to ethics of experimental technologies". (NB na de conferentie heeft de auteur op basis van voortschrijdend inzicht de dia’s aangepast) b) Debat
-----------------------------------

Dankwoord aan allen die bij hebben gedragen!

Meer informatie:


op website AkzoNobel BV

op website van Huize Aarde