waardering door gemeente Enschede en Saxion Hogeschool
 
De gemeente Enschede waardeert het werk van Huize Aarde als volgt1:

"Een organisatie als de Stichting Huize Aarde dwingt vanuit haar basisprincipes al bij voorbaat respect af. Als basismotief worden uitgangspunten van de VN-Agenda voor duurzame ontwikkeling in de 21ste eeuw (kortweg Agenda 21) genomen. Het zijn dergelijke organisaties die in onze samenleving vaak een gidsrol vervullen. Zaken die in deze organisaties thans aan de orde zijn, worden pas vaak na jaren gemeengoed in de samenleving.  Het zijn de pioniers voor een meer duurzame samenleving waar we beter om gaan met de bronnen die de aarde biedt".
 
en:  "Huize Aarde presenteert een helder plan met meetbare doelstellingen, waarin kennisvergaring en kennisoverdracht steeds belangrijker thema’s worden. De organisatie heeft vooral in de Saxion Hogeschool een krachtige partner gevonden voor een bestendige ontwikkeling”.
 
Of zoals de Raad van Bestuur van de Saxion Hogeschool het stelt: De samenwerking met Huize Aarde is, ondanks haar kleine omvang, een belangrijke stimulans voor een hogeschool die leert zich open te stellen voor de behoeften van de samenleving en voor de ontwikkeling van nieuwe, meer duurzame technologieën."


1 Concernstaf Gemeente Enschede, november 2005