medicijnen in het milieu: kansen en uitdagingen
 
Geneesmiddelen (verder: medicijnen) die, samen met andere middelen voor de verzorging van mens en dier, in bodem, oppervlakte-, grond-, drinkwater, lucht en voeding terechtkomen, zijn afkomstig van iedereen en bereiken iedereen. Deze wijdverbreide vorm van vervuiling is een typisch duurzaamheidsvraagstuk. Haar oplossing vereist een brede samenwerking, van de productontwikkelaar tot de consument.
 
Medicijnen worden meer en meer tot een consumptieartikel en een industrieel hulpmiddel in de vee- en visteelt. De medicijnindustrie is daarmee een typisch voorbeeld van het klassiek economisch denken op korte termijn, korte afstand en kleine schaal, met ongewenste gevolgen op lange termijn, lange afstand en grote schaal. Op dit vraagstuk is daarom het motto “denk globaal en handel lokaal” van toepassing. Ook vraagt het om gebruik van het handel-bij-mogelijk-risico-principe; het voorzorgprincipe.
 

Om al deze redenen biedt het medicijnenvraagstuk alle actoren uit de medicijnketen een unieke kans voor het nemen van collectieve verantwoordelijkheid, voorlopig zonder de pressie en beperkingen van wet- en regelgeving. Het is daarmee ook een goede gelegenheid voor het betrekken van burgers bij duurzaamheid.

Foto: Window of Opportunity, Craig Brown