Groene Ziekenhuizen Latijns Amerika (Hospitales Verdes)
Groene Ziekenhuizen richt zich in Latijns-Amerikaanse ziekenhuizen op de omschakeling van traditionele in “groene” gezondheidsinstellingen. Hiertoe wordt een ziekenhuis geselecteerd dat representatief is voor het betreffende land en in een ecologisch kwetsbaar gebied ligt. Verder heeft de instelling een grote reikwijdte en invloedssfeer en bezit een interne opleiding voor artsen en verpleegkundigen.
 

Het personeel van de instelling staat centraal. Zij hebben een belangrijke invloed op het beleid. Van hen wordt verwacht methoden en strategieën te formuleren voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden, serviceverlening en de verbetering van de veiligheid en milieuprestatie.
 

Het project richt zich vooral op de meest “kwetsbare” doelgroepen, te weten het schoonmaak-, onderhouds- en verplegend personeel. Dit personeel blijft gemiddeld langer aan de instelling verbonden dan directies en artsen, zodat ervaringen langer bewaard blijven. Per doelgroep worden educatieve methoden ontwikkeld en educatief materiaal voorbereid. Via participatieve technieken wordt de zelfwerkzaamheid vergroot.

 


Uit Nederland en andere landen worden medewerkers van instellingen, organisaties en bedrijven uit de gezondheidssector (bijvoorbeeld apothekers, arbo- en milieufunctionarissen, technici, onderzoekers e.d.) gevraagd hun kennis en ervaring met collega’s op de werkvloer van het modelziekenhuis uit te wisselen. De praktijk leert dat alle partijen daar veel van kunnen leren.

  meer informatie over Hospitales Verdes - Venezuela