antibiotica(resistentie) in water, bodem en lucht
 
Medicinale antibiotica van humane en veterinaire oorsprong, inclusief de tegen antibiotica resistent geworden bacteriën, worden in alle milieucompartimenten aangetroffen. Wanneer mens en dier gebruikmaken van het milieu, bijvoorbeeld voor voedsel, drinkwater en recreatie, komen zij in contact met deze verontreinigingen. Om een beter beeld te krijgen van het risico dat de samenleving hierdoor loopt, is een overzicht nodig van alle milieuroutes waarlangs contact met antibiotica(resistentie) plaatsvindt. (pagina’s in ontwikkeling)

oppervlaktewater

grondwater

drinkwater

bodem

lucht

rioolwater

rwzi-slib

sediment

rwzi-effluent

ziekenhuisriool

afvalwater farma

sediment viskweek

Zie verder: tetracyclinen en penicillinen in de verschillende milieucompartimenten.
Zie verder: antibiotica(resistentie) in voedsel