groene gezondheidszorg

Groene gezondheidszorg is een gecoördineerde en collectieve inspanning om een gezonde fysieke en sociale omgeving te handhaven. Hiermee worden vele ziekten, kwalen en ongevallen voorkomen en maatschappelijke kosten uitgespaard. Deze inspanning vangt aan bij alle dagelijkse situaties thuis, op school, op het werk, onderweg en tijdens de recreatie.

Een maatschappijbrede inzet is noodzakelijk omdat gezondheid en welzijn wordt beïnvloed door meerdere factoren. Diepgaande veranderingen zijn nodig in onze manier van opvoeden en opleiden, onze economische en politieke omgangsvormen, onze dogma’s en paradigma’s, productie en koopgedrag, werk- en leefomstandigheden en leefstijl.
 
Groene gezondheidszorg betekent ook een cultuurverandering in de professionele zorg. Alle diensten en producten van een groene gezondheidszorg zijn ethisch, sociaal en ecologisch verantwoord. De zorg is met name gericht op lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheidsbevordering (voorzorg).


Zie verder:
- wat is een groene gezondheidsinstelling
- de dagelijkse realiteit in veel gezondheidsinstellingen mondiaal