gevolgen van medicijnvervuiling voor de voedselkwaliteit
 
Medicijnvervuiling heeft mogelijk een negatieve invloed op de voedselkwaliteit. Diverse studies hebben aangetoond dat voedselgewassen (graan, zoete maïs, aardappelen, wortelen, sla, ui, en kool), die worden geteeld op met mest of met rioolslib behandelde grond, veterinaire medicijnen zoals antibiotica uit de bodem opnemen, zie verder antibiotica in voedsel. Rioolslib wordt in Nederland niet meer hergebruikt maar verbrand. Omdat veel voedingsmiddelen die in Nederland worden gekocht uit landen afkomstig zijn waar men wel rioolslib als "bodemverbeteraar" gebruikt, is deze vervuilingsroute ook voor Nederland relevant. Naast de verontreiniging via het milieu, zijn voedingsmiddelen ook verontreinigd met restanten medicijnen die tijdens de productie werden toegevoegd. Vlees- en melk(producten), vis, schelpdieren, garnalen en andere kreeftachtigen, maar ook fruit (antibiotica worden ook in de fruitteelt gebruikt), bevatten regelmatig residuen van direct toegediende medicijnen 1). Verder zijn al deze producten via milieu en tijdens de productie verontreinigd met resistente bacteriën.
 
De hoeveelheden medicijn(resten) die mensen via voedsel binnen kunnen krijgen liggen een factor 1000 hoger dan via drinkwater. Daarnaast is de opname van resistente bodembacteriën via voedselgewassen niet ondenkbaar.

kennisbehoefte
> gevolgen voor gezondheid

1) Zie bijvoorbeeld: Commission of the European Communities SEC(2007)196, On the implementation of national residue monitoring plans in the member states in 2005 (Council Directive 96/23/EC).

Foto voedsel: Docman, Flickr.com