Groene Gezondheid
voorbeeld voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling, Provincie Overijssel 2004-2007
Het deelprogramma Groene Gezondheid werkt aan een brongerichte aanpak van de vervuiling van bodem, water, lucht en voeding met a) weekmakers uit medisch PVC; b) humane en veterinaire geneesmiddelen; en c) antibioticaresistentie. Groene Gezondheid bevordert een samenwerking tussen alle actorgroepen van onder meer de medicijnketen. Het biedt alle actoren kansen & uitdagingen om maatschappelijke verantwoordelijkheid in de praktijk te brengen.

verwacht eindresultaat: gemeenschappelijke agenda met maatregelen. Zie stand van zaken aanpak medicijnvervuiling (2012).
denkkader:
groene chemie en groene farmacie
beleidskader:
VN Agenda 21 hst 18 (water); 19 (stoffen), 35 (onderzoek) & 36 (educatie)
doelgroepen:
gezondheidssector, watersector, landbouwsector, overheden, instellingen hoger onderwijs
projecten: MEDUWA (regionale aanpak medicijnvervuiling) en SOSPharmaH/Groene Farmacie (aanpak medicijnvervuiling door ziekenhuis).
onderzoek:
studenten onderzoeken de ecologische, (psycho)sociale, technische, economische, bestuurskundige en juridische aspecten van deze vraagstukken. Resultaten worden met betrokkenen en belangstellenden gedeeld tijdens workshops en onder meer gepubliceerd op deze site, zie onder "stoffeninformatie" en "documenten". Dit maatschappij gestuurd onderzoek stimuleert beleidsontwikkeling en draagt bij aan een integratie van de verschillende academische invalshoeken.